ES Fondi

2020.gadā GLAB realizēja 3 mācības ar ES fonda atbalstu (mācību organizēšana un īstenošana Latvijas LAP 2014. - 2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros (ID Nr. ZM/2019/1_ELFLA, 2.lote).

Kopumā tika izglītoti 42 dalībnieki 3 Latvijas reģionos. Balstoties uz pozitīvo pieredzi, GLAB plāno arī turpmāk izmantot iespēju rīkot mācības par ES fondu atbalstu.Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.