Biedru kopsapulce

12.03.2021 13:28
GLAB biedru kopsapulce notiks 19.martā tiešsaistē. Pieejas saite tiks izsūtīta e-pastos 18.martā.
Darba kārtība:

10:30 – 11:00 Biedru un dalībnieku reģistrācija.

11:00 – 11:10 Kopsapulces atklāšana.

Sapulces vadītāja, protokolista, mandātu komisijas un balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas.

11:10 – 11:30 Valdes priekšsēdētāja Raimonda Jakovicka ziņojums par 2020.gadā padarīto, finanšu pārskats.

11:30 – 11:40 Mandātu komisijas ziņojums.

11:40 – 11:50 Revidenta ziņojums.

11:50 – 12:00 Gada pārskata apstiprināšana.

12:00 - 12:30 Valdes kandidātu iepazīstināšana. Valdes vēlēšanas.

12:30 – 13:00 Aktualitātes Lauku atbalsta dienestā, Ģirts Krūmiņš, LAD direktors.

13:00 – 13:30 Projekts: “Bioloģiski ražots marmorēts steiks”.

Elita Aplociņa, LLU LF pētniece, Aija Ošāne, SIA “Eko dārzs”, Aelita Runce, z/s “Atēnas”.

13:30 – 14:15 Izaudzēto liellopu pārdošanas ABC.

Alma Bērziņa, SIA “Baltic vianco”, GLAB valdes locekle un Kaspars Ādams, SIA “Izsoļu nams”.