E-LAUKU DIENA

13.05.2021 13:00
E-LAUKU DIENA
LLKC sadarbībā ar SIA “Saimniecība Nākotne”, ZS un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par laktāciju ietekmi uz pēcnācēju augšanu un attīstību gaļas liellopu saimniecībā.Lauka diena notiks 21. maijā no plkst. 10.00 līdz 12.30. Zoom vidē. Lauka dienā būs iespēja uzzināt par demonstrējuma aktualitāti. Saimniecības vadītāja iepazīstinās ar savu pieredzi, apsaimniekojot zīdītājgovju ganāmpulku. Par tesmeņa veselības lomu zīdītājgovju ganāmpulkā pastāstīs veterinārārsts Andrejs Elksniņš

Lūdzam pasākumam pieteikties līdz 20.05.2021.  plkst. 16.00 elektroniski: https://www.mitto.me/ziditajgovis/pieteikties Papildu informācija pa tālruni 29214329, Hermīne Leišavniece, LLKC Balvu KB konsultante lopkopībā.

Pieslēgšanās Zoom videi no plkst. 9.45.

Please click the link below to join the webinar: https://us02web.zoom.us/j/89488403379
Webinar ID: 894 8840 3379

Demonstrējuma tēma: Zīdītājgovju laktāciju ietekme uz iegūto pēcnācēju augšanu un attīstību bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā (2. lote), LAD līguma Nr. 10 2.1-20/20/P24.