Demonstrējuma lauka diena 8.jūlijā

02.07.2021 10:23
Demonstrējuma lauka diena 8.jūlijā
LLKC sadarbībā ar SIA “3DPRO”, ZS un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējām zīdītājgovju ganāmpulkā. Lauka diena notiks 8. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 12.30. Zoom vidē.

Lauka dienā būs iespēja uzzināt par demonstrējuma aktualitāti. Saimniecības īpašnieks iepazīstinās ar savu saimniekošanas pieredzi, apsaimniekojot zīdītājgovju ganāmpulku. Par ganāmpulka plānošanu pastāstīs Dr. agr., profesore Daina Kairiša no LLU. Bet par reprodukcijas ietekmējošajiem faktoriem gaļas tipa liellopiem – LLKC konsultants-eksperts veterinārmedicīnā Dainis Arbidāns.

Lūdzam pasākumam pieteikties līdz 07.07.2021. plkst. 16.00 elektroniski: https://www.mitto.me/govkopiba/pieteikties Papildu informācija pa tālruni 28636778, Daiga Baltiņa, LLKC Lopkopības nodaļa, konsultante lopkopībā.

Pieslēgšanās Zoom videi no plkst. 9.45.Please click the link below to join the webinar:

Pieslēguma saite pasākumam: https://us02web.zoom.us/j/85841095728


Webinar ID: 894 8840 3379Demonstrējuma tēma: “Starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējas zīdītājgovju ganāmpulkā bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā” (3. lote), LAD līguma Nr. 10 2.1-20/20/P22.