Mācības 23.-24.septembrī Vidzemē

10.08.2020 14:30


2020. gada 23.-24. septembrī Vidzemē notiks biedrības "Gaļas liellopu audzētāju biedrība" organizētās divu dienu mācības "Kvalitatīvu vaislas dzīvnieku audzēšana (t.sk. lopu pieradināšana pie cilvēka un pavadām).".
Mācību praktiskā daļa notiks saimniecībā SIA Eko dārzs (Vidrižu pagasts, Limbažu novads). Teorija notiks Straupes pagasta tautas namā ("Tautas nams", Straupes pagasts, Pārgaujas novads). Mācības notiks ievērojot visus valstī noeiktos drošības pasākumus. Ar mācību programmu var iepazīties šeit.

Lektori - Vizma Sileniece.
Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 13,92 euro mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 69,60 euro.
Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Apmeklējot divu dienu mācības, pārraugiem kā ierasts tiks piešķirtas 16h (8h teorija, 8h prakse).
Pieteikšanās obligāta, dalībnieku skaits ierobežots (grupā max 20 cilvēki).
Visiem, kuri būs apmeklējuši vismaz 75%, tiks izsniegts apliecinājums.
Dalībai mācībās aicinām pieteikties, zvanot pa tālr. 28628983 vai rakstot uz e-pastu: info@glab.lv.

 

Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, lūgums aizpildīt un elektroniski atsūtīt Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapu.
Papildus aicinām atsūtīt skanētus arī citus saistošus dokumentus, kas pierāda Jūsu iesaisti nozarēs (lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozare vai pārtikas ražošanas nozare vai mežsaimniecības nozare).
Kā saistošie dokumenti var būt, piemēram, Zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir lauksaimniecības zeme, mežs; EPS izdruka, ja Jūs 2019.gadā esiet pieteicies platību maksājumiem; saimnieciskās darbības veicējiem D3 veidlapas kopija; juridiskām personām gada pārskata kopija; uzņēmuma (z/s) darbiniekiem izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums nav jāiesniedz), par ģimenes locekļiem -skaidrojumu ieraksta Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapā sadaļā Piezīmes –radniecības saistību ar uzņēmuma īpašnieku, kā arī informāciju par to, ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība. Vērtētājiem un pārraugiem - sertifikāta kopija.