SIA Rukši meklē sadabības partnerus

Meklējam sadarbības partnerus, kuriem ir apsaimniekojamas zālāju platības, bet nav savu liellopu vai liellopu skaits nav pietiekams, lai platības noganītu.